Meer over EC

Meer over EC

EC staat voor Electrical Conductivity. We meten EC met een EC Meter of EC-elektrode die ontworpen is voor het meten van EC in vloeistoffen. Over het algemeen hebben de geleidbaarheidsmeters 2 elektroden die uit elkaar staan. Een stroom gaat van de ene elektrode naar de andere en de microprocessor van de EC-Meter berekent precies hoe geleidend de vloeistof is. Dit wordt dan in millie siemens of micro siemens weergegeven op het LCD-scherm van de EC-Meter

Een EC-Meter meet de potentiaal voor een elektrische stroom die door water wordt getransporteerd. Dit staat bekend als molaire geleidbaarheid (elektrolytische geleidbaarheid) en wordt gemeten in siemens (S). Elektronen kunnen door het water stromen van de ene elektrode naar de andere, niet vanwege de watermoleculen zelf, maar vanwege de ionen die in het water zijn opgelost. Het zijn deze ionen die de elektronen transporteren.

Op dezelfde manier bepaalt de concentratie van ionen in het water ook het aantal elektronen dat zich van de ene naar de andere elektrode kan verplaatsen: hoe hoger de concentratie van ionen, hoe groter de elektronenstroom. Zuiver water is een zeer slechte geleider van elektriciteit, waardoor een EC-Meter in regenwater, omgekeerd osmosewater of gedemineraliseerd water 0,0 uitleest. Zout zeewater daarentegen is een veel betere geleider.

Wanneer we voedingsstoffen (zouten) aan het water toevoegen, verhogen we het molaire conductiviteit voor de stroom door het water en verhogen zo de EC-waarde (of CF = EC*10). Alle geleidbaarheidsmetingen worden direct beïnvloed door de temperatuur en daar moet rekening mee worden gehouden bij het maken ervan.

EC Meter Kalibratie

EC-Meters zijn gekalibreerd met geleidbaarheidsstandaard. U kunt hier onze premium Meytec geleidbaarheidsstandaard aanschaffen voor de meest nauwkeurige kalibratie van uw EC-Meter en EC-elektrode

Nederlands