Wat is pH?

Wat is pH?

pH is een wijdverbreide schaal die in de chemie over de hele wereld wordt gebruikt. Een pH-schaal wordt gebruikt om te meten of een oplossing op waterbasis zuur, basisch of neutraal is. pH heeft een schaal van 0 tot 14, waarbij 7 neutraal is. Elke stof met een pH-waarde onder 7 wordt als zuur beschouwd. Een stof met een pH-waarde boven 7 wordt als basisch beschouwd. Een stof op waterbasis met een pH-waarde van 7 is neutraal.

Het meten van de pH is een zeer belangrijke stap in de analyse van oplossingen op basis van water. pH-meting is vaak de eerste stap in de wateranalyse en een belangrijke factor in industrieën zoals: drinkwater, zwembadwater, hydrocultuur, viskwekerijen, vervuiling, voedsel, het brouwen..

PH wordt gemeten met een pH-Meter, pH-elektrode of pH-teststrips. Meer informatie over het meten van pH vindt u hier.

Waar staat de pH voor?

Het is algemeen geaccepteerd dat de pH staat voor het vermogen of potentieel van waterstof. Het is academisch geaccepteerd dat Søren Peter Lauritz Sørensen, een Deense biochemicus, de eerste was die het woord in de literatuur rond het begin van de 20e eeuw beschreef.

Waar de p van pH staat voor Power of Potential en de H voor het chemische element Waterstof. Er is verwarring omdat in het Duits de p staat voor Potentiaal of Potentiaal en in het Frans voor Pouvoir, welk Vermogen. Ongeacht wie er gelijk heeft, beide termen betekenen hetzelfde, en dus is het woord pH gebruikt om te beschrijven of een stof op basis van water zuur of basisch is.

Søren Peder Lauritz Sørensen is geboren in Denemarken, in 1868 in de stad Havrebjerg en studeerde aan de universiteit van Kopenhagen. Na zijn afstuderen vond hij een baan bij het laboratorium van de Carlsberg brouwerij waar hij hielp bij het definiëren van alle chemische processen die bij het brouwen van bier komen kijken. Tijdens zijn werk in het laboratorium in 1909 definieerde hij de pH-schaal als een wetenschappelijke methode om de pH-waarde van een stof op waterbasis te meten. Tot op de dag van vandaag gebruiken we dezelfde pH-schaal om de pH-waarde te meten.

De pH-schaal

De meest gebruikte pH-schaal gaat van 0 tot 14. Een stof op waterbasis met een pH van 7 wordt als neutraal beschouwd, het is noch zuur noch basisch. Elke stof met een pH tussen 0 en 7 wordt als zuur beschouwd, hoe dichter bij 0, hoe meer zuur een stof wordt. Een stof met een pH-waarde tussen 7 en 14 wordt als Basic beschouwd, hoe dichter bij 14, hoe meer Basic een stof wordt.

pH Scale what is pH how to measure pH pool aquarium spa lab


PH is een gemeten met een logaritmische schaal. Elk getal staat voor een 10-voudige verandering in de zuurgraad/basis van het water. Bijvoorbeeld: water met een pH van 4 is tien keer zo zuur als water met een pH van vijf. Water met een pH van 3 is 100 keer zuurder dan water met een pH van 5, water met een pH van 2 is 1000 keer zuurder dan water met een pH van 5. Ziet u nu het belang in van het nauwkeurig meten van de pH?


Populaire voorbeelden van stoffen met een lage pH-waarde zijn Coca-Cola, bruisend water en rode wijn. Zuiver water heeft een neutrale pH van 7. En zuiver water heeft een hoge pH-waarde.

De vergelijking van de pH

pH=-log[H+] concentratie
, die luidt als:
De pH-waarde is gelijk aan min de log van de H+ concentratie.
Als bijvoorbeeld de H+ concentratie erg laag is, bij ongeveer 0,0000001M, dan is de pH-waardepH=
-log[.0000001] wat gelijk is aan -log[1 X 10-7]
de term log[1 X 10-7] = -7-
(-7) = 7

Nederlands