Collectie: Refractometer Bier

Refractometer Bier Kopen?

Een brix en SG (Specific Gravity) refractometer wordt gebruikt door brouwers tijdens het brouwen van bier om de suikerconcentratie en de dichtheid van het bier te meten. De suikerconcentratie wordt gemeten in Brix, en de dichtheid in SG (Specific Gravity).

Om de suikerconcentratie te meten, wordt een kleine hoeveelheid bier op de prismatische lens van de refractometer gedruppeld. Het licht dat door het bier gaat, wordt gebroken en de hoeveelheid breking wordt gemeten. De refractometer geeft deze meting weer in Brix, waarmee brouwers de hoeveelheid suiker in het bier kunnen bepalen. Een hoger Brix-getal betekent een hogere suikerconcentratie en dus een grotere hoeveelheid alcohol na fermentatie.

Om de dichtheid  van het bier te meten, wordt de refractometer gekalibreerd met een standaardoplossing van water en suiker. Hierdoor kan de refractometer de dichtheid van het bier meten in SG (Specific Gravity). SG is een maat voor de dichtheid van een vloeistof in vergelijking met water. Een lager SG-getal betekent dat het bier minder dicht is dan water, terwijl een hoger SG-getal aangeeft dat het bier dikker is dan water. Brouwers gebruiken deze informatie om te bepalen wanneer de fermentatie is voltooid en het bier klaar is om te bottelen of te tappen.

Met deze twee metingen, Brix en SG, kunnen brouwers de suikergehaltes en de dichtheid van hun bier nauwkeurig meten en controleren tijdens het brouwproces.