PH

Wat is pH?

pH is een maat voor de zuurgraad of basiciteit van een oplossing. De pH-schaal loopt van 0 tot 14, waarbij 0 het zuurst is, 7 neutraal en 14 het meest basisch. Een oplossing met een pH van 7 wordt als neutraal beschouwd omdat deze een gelijk aantal waterstofionen en hydroxide-ionen bevat.

Zure oplossingen hebben een pH van minder dan 7, terwijl basische of alkalische oplossingen een pH van meer dan 7 hebben. De pH van een oplossing is belangrijk omdat deze het gedrag van opgeloste stoffen beïnvloedt en een impact kan hebben op levende organismen. De pH van het menselijk lichaam wordt bijvoorbeeld zorgvuldig gereguleerd om de homeostase te behouden. Afwijkingen van het normale pH-bereik kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
PH schaal

pH staat voor "potentieel van waterstof" en is een maat voor de zuurgraad of basiciteit van een oplossing. Het wordt gedefinieerd als de negatieve logaritme van de concentratie van waterstofionen in een oplossing. Met andere woorden, pH is een maat voor de concentratie van waterstofionen (H+) in een oplossing.

Om de pH van een oplossing te meten, kunt u een pH-meter of pH-teststrips gebruiken. Een pH-meter is een apparaat dat de elektrische potentiaal van een oplossing meet, die rechtstreeks verband houdt met de concentratie van waterstofionen. De meter heeft een sonde die in de oplossing wordt geplaatst en de pH wordt weergegeven op een digitale uitlezing. pH-teststrips werken door van kleur te veranderen op basis van de pH van de oplossing. Om ze te gebruiken, dompelt u eenvoudig de strip in de oplossing en vergelijkt u de resulterende kleur met een kleurenkaart om de pH te bepalen.

Het is belangrijk op te merken dat pH een maat is voor de waterstofionenconcentratie op een logaritmische schaal. Dit betekent dat een kleine verandering in pH kan overeenkomen met een grote verandering in de concentratie van waterstofionen. Een oplossing met een pH van 6 is bijvoorbeeld 10 keer zuurder dan een oplossing met een pH van 7.