ORP

Wat is ORP?

ORP staat voor "oxidatie-reductiepotentieel". Het is een maat voor het potentieel van een chemische soort om elektronen te accepteren of af te staan in een redoxreactie. ORP wordt vaak gebruikt om de sterkte van een oxidatie- of reductiemiddel in een oplossing te meten.

ORP wordt meestal gemeten in millivolt (mV) en wordt uitgedrukt als een positieve of negatieve waarde. Een positieve ORP-waarde geeft aan dat de chemische soort een oxidatiemiddel is, terwijl een negatieve ORP-waarde aangeeft dat het een reductiemiddel is. Hoe groter de ORP-waarde, hoe sterker het oxiderende of reducerende vermogen van de chemische stof.
ORP, of oxidatie-reductiepotentieel, kan worden gemeten met behulp van een ORP-meter. Een ORP-meter is een apparaat dat de elektrische potentiaal van een oplossing meet, die rechtstreeks verband houdt met het oxiderende of reducerende vermogen van de chemicaliën die in de oplossing aanwezig zijn. De ORP-meter heeft een sonde die in de oplossing wordt geplaatst en de ORP wordt weergegeven op een digitale uitlezing.

Om een ORP meter of ORP elektrode te gebruiken, moet u deze eerst kalibreren. Dit houdt in dat de sonde wordt ondergedompeld in een bekende referentieoplossing met een bekende ORP-waarde en dat de meter wordt aangepast aan die waarde. Zodra de meter is gekalibreerd, kunt u deze gebruiken om de ORP te meten van de oplossing waarin u geïnteresseerd bent.

ORP-meters worden vaak gebruikt bij waterbehandeling, waar ze worden gebruikt om de effectiviteit van ontsmettingsmiddelen zoals chloor te meten. Ze worden ook gebruikt in de voeding middelen- en drankenindustrie om de versheid van producten te meten, en in de medische sector om de sterilisatie van apparatuur te controleren.
ORP wordt vaak gebruikt in waterbehandeling, waar het wordt gebruikt om de effectiviteit van ontsmettingsmiddelen zoals chloor te meten. ORP wordt ook gebruikt in de voedingmiddelen- en drankenindustrie om de versheid van producten te meten, en in de medische sector om de sterilisatie van apparatuur te controleren.