Collectie: Zoutmeter

Zoutmeter 

Een zoutmeter, ook wel saliniteitsmeter of geleidbaarheidsmeter genoemd, is een wetenschappelijk instrument dat wordt gebruikt om de concentratie van opgeloste vaste stoffen in een oplossing te meten, met name de concentratie van zout (natriumchloride) in water. Het zoutgehalte wordt meestal uitgedrukt in eenheden van delen per duizend (ppt) of delen per miljoen (ppm).

Zoutmeters werken door de elektrische geleidbaarheid van een oplossing te meten en de geleidbaarheidsmeting om te zetten in een zoutconcentratiewaarde. Zoutmeters bestaan uit een paar elektroden die in de te testen oplossing worden geplaatst en er wordt een elektrische stroom tussen de elektroden geleid. De weerstand van de oplossing tegen de stroom van elektriciteit wordt gemeten en de zoutconcentratie wordt berekend op basis van deze weerstand.

Zoutmeters worden vaak gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het testen van de waterkwaliteit, de productie van voedsel en dranken en aquacultuur. Ze worden gebruikt om de zuiverheid van water, de concentratie van opgeloste vaste stoffen in een oplossing en de kwaliteit van verschillende materialen te meten. Zoutmeters zijn doorgaans draagbaar en gebruiksvriendelijk en kunnen snel en nauwkeurig de zoutconcentratie aflezen.