ORP Elektrode

ORP Elektrode

Een ORP-elektrode, ook wel zuurstofreductiepotentiaalelektrode genoemd, is een type elektrochemische sensor die het potentieel meet van een oplossing om zuurstofgas (O2) te reduceren tot water. ORP wordt uitgedrukt in millivolt (mV) en is een maat voor het vermogen van een oplossing om te werken als een oxidatie- of reductiemiddel.
Een positieve ORP-waarde geeft een oxiderende omgeving aan, terwijl een negatieve ORP-waarde een reducerende omgeving aangeeft. ORP-elektroden worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder waterbehandeling, aquacultuur en milieubewaking.
Ze zijn meestal gemaakt van een poreuze keramische of glazen bol die is bedekt met een gevoelige laag platina of een ander edelmetaal. De elektrode is verbonden met een meter of ander instrument dat de ORP-waarde van een oplossing kan meten en weergeven als een spanning.