ORP Meter

ORP Meter

Een ORP-meter, of oxidatie reductie potentiaal meter, is een apparaat dat de ORP, of oxidatiereductiepotentieel, van een oplossing meet. ORP is een maat voor het vermogen van een chemische soort om elektronen te accepteren of af te staan in een redoxreactie. Het wordt meestal gemeten in millivolt (mV) en wordt uitgedrukt als een positieve of negatieve waarde. Een positieve ORP-waarde geeft aan dat de chemische soort een oxidatiemiddel is, terwijl een negatieve ORP-waarde aangeeft dat het een reductiemiddel is. Hoe groter de ORP-waarde, hoe sterker het oxiderende of reducerende vermogen van de chemische stof.

Een ORP-meter bestaat uit een meter en een sonde. De sonde wordt in de oplossing geplaatst en de ORP wordt weergegeven op de meter. De sonde bevat een elektrode die gevoelig is voor het oxiderende of reducerende vermogen van de chemicaliën die in de oplossing aanwezig zijn. Wanneer de elektrode in de oplossing wordt geplaatst, genereert deze een elektrische potentiaal die rechtstreeks verband houdt met de ORP van de oplossing. De ORP-meter meet deze elektrische potentiaal en zet deze om in een ORP-waarde, die op de meter wordt weergegeven.

ORP-meters worden vaak gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder waterbehandeling, voedsel- en drankproductie en chemische verwerking. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel voor het bewaken en regelen van de ORP van een oplossing, aangezien afwijkingen van het gewenste ORP-bereik het gedrag van opgeloste stoffen kunnen beïnvloeden en een impact kunnen hebben op levende organismen.