PH Elektrode

PH Elektrode

Een pH-elektrode is een apparaat dat wordt gebruikt om de pH van een oplossing te meten. Het is een type sensor dat gevoelig is voor de concentratie van waterstofionen in een oplossing. De pH-elektrode wordt meestal gebruikt in combinatie met een pH-meter, die de elektrische potentiaal van de elektrode meet en omzet in een pH-waarde.

Een pH-elektrode bestaat uit een glazen bol die is gevuld met een referentie-elektrolytoplossing, die wordt gescheiden van de oplossing die wordt gemeten door een dun glazen membraan. Het glasmembraan is doorlaatbaar voor waterstofionen, maar niet voor andere ionen. Wanneer de pH-elektrode in een oplossing wordt geplaatst, gaan waterstofionen uit de oplossing door het glasmembraan en in de referentie-elektrolytoplossing. Dit veroorzaakt een verandering in de concentratie van waterstofionen in de referentie-elektrolyt, wat op zijn beurt een verandering in de elektrische potentiaal van de elektrode veroorzaakt. De pH-meter meet deze elektrische potentiaal en rekent deze om naar een pH-waarde.

pH-elektroden worden veel gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder waterbehandeling, voedsel- en drankproductie en chemische verwerking. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel voor het bewaken en regelen van de pH van een oplossing, aangezien afwijkingen van het gewenste pH-bereik het gedrag van opgeloste stoffen kunnen beïnvloeden en een impact kunnen hebben op levende organismen.