PH Meter

PH Meter

Een pH-meter is een apparaat dat de pH van een oplossing meet, wat een maat is voor de zuurgraad of basiciteit van de oplossing. De pH-schaal loopt van 0 tot 14, waarbij 0 het zuurst is, 7 neutraal en 14 het meest basisch. Een oplossing met een pH van 7 wordt als neutraal beschouwd omdat deze een gelijk aantal waterstofionen en hydroxide-ionen bevat.

Een pH-meter bestaat uit een meter en een sonde. De sonde wordt in de oplossing geplaatst en de pH wordt weergegeven op de meter. De sonde bevat een kleine elektrode die gevoelig is voor de concentratie van waterstofionen in de oplossing. Wanneer de elektrode in de oplossing wordt geplaatst, genereert deze een elektrische potentiaal die rechtstreeks verband houdt met de concentratie van waterstofionen. De pH-meter meet deze elektrische potentiaal en rekent deze om naar een pH-waarde, die op de meter wordt weergegeven.

pH-meters worden vaak gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder zwembad, spa, waterbehandeling, voedsel- en drankproductie en chemische verwerking. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel voor het bewaken en regelen van de pH van een oplossing, aangezien afwijkingen van het gewenste pH-bereik het gedrag van opgeloste stoffen kunnen beïnvloeden en een impact kunnen hebben op levende organismen.